Foam

Polyethylene foam serves as a cheap and very effective product protection against damage.

POLYETHYLENE FOAM BENEFITS

 • Impressive design
 • low weight
 • excellent flexibility
 • low thermal conductivity
 • chemical resistance
 • mechanical resistance to shocks
 • easy workability and long life-time

 

POLYETHYLENE FOAM COMMON APPLICATION

 • Product protection against abrasion and scratches
 • protection of product's edges and corners
 • interspersingamong individual products
 • thermal insulation, the base under the floor covering
 • polyethylene foam can be supplied in widths and lengths upon customer demand
 • sheets, sacks.

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Contact form

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

By sending the message, you agree to personal data processing by personal data controller TAPEX EU s.r.o., Dělnická 385, 530 03 Pardubice - Černá za Bory, cz28763661.
These are contact and identification data that you have stated in your request in order to make a commercial communication through possible communication channels (pursuant to the Act No. 480/2004 Sb.), arising from the information request or the possibility to submit similar offer variants related to the subject of the request.
The processing is performed pursuant to General Data Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR) and the Act No. 480/2004 Sb., on Certain Information Society Services. After sending data, you will be informed about the registration, data subjects rights and withdrawal options.

Items marked with (*) are mandatory