Carton-plastic

Carton-plastic is an alternative to standard paper products

CARTON PLASTIC SHEETS

Their benefit is high bracing strength and coloring.
Printing, film, non-woven fabrics can be applied on cartonplastic

  • 100% recyclable multipurpose packaging
  • interspersing material
  • grids
  • carrier boxes

 

 

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Contact form

By sending the message, you agree to personal data processing by personal data controller TAPEX EU s.r.o., Dělnická 385, 530 03 Pardubice - Černá za Bory, cz28763661.
These are contact and identification data that you have stated in your request in order to make a commercial communication through possible communication channels (pursuant to the Act No. 480/2004 Sb.), arising from the information request or the possibility to submit similar offer variants related to the subject of the request.
The processing is performed pursuant to General Data Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR) and the Act No. 480/2004 Sb., on Certain Information Society Services. After sending data, you will be informed about the registration, data subjects rights and withdrawal options.

Items marked with (*) are mandatory