Ochrana osobních údajů

Děkujeme za vaši registraci na stránkách www.tapexeu.cz

Vaše žádost byla zaregistrována v souladu se zpracováním osobních údajů správcem osobních údajů TAPEX EU s.r.o., Dělnická 385, 530 03 Pardubice - Černá za Bory, cz28763661 Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které jste uvedli v žádosti, za účelem provedení obchodního sdělení možnými komunikačními kanály (dle zákona 480/2004 Sb.), plynoucí z dotazu poptávaných informací, nebo možnosti předání obdobných variant nabídek souvisejících s předmětem dotazu.

Souhlas můžete kdykoli odvolat:

  • písemnou formou na adrese správce
  • nebo e-mailem na adrese: gdpr@tapexeu.cz

Po úplném odvolání souhlasu váš profil nebude nadále zpracováván a nebudete již nadále dostávat žádná nevyžádaná obchodní sdělení. Další podrobnosti týkající se zpracovávání osobních údajů a práv jsou k dispozici na www stránkách společnosti v sekci „ochrana osobních údajů“ na www.tapexeu.cz

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.